Správy

01.10.2022

Spoločná iniciatíva plynárenských prepravcov Bulgartransgaz, Transgaz, FGSZ a EUSTREAM

Prevádzkovatelia prepravných sietí zemného plynu z Bulharska, Rumunska, Maďarska a Slovenska navrhli spoločnú iniciatívu na prepravu zemného plynu prostredníctvom ich integrovaných prepravných sietí. Bulgartransgaz (BG), Transgaz (RO), FGSZ (HU) a EUSTREAM (SK) navrhujú spoločný postup v súvislosti so spoluprácou medzi Európskou úniou a Azerbajdžanom, ktorá sa týka možnej prepravy dodatočných množstiev zemného plynu do Európy. Túto iniciatívu chcú rozvíjať v rámci dohodnutej strategickej spolupráce medzi EÚ a Azerbajdžanom podpísanej dňa 18. júla 2022. Štyri spoločnosti už predložili spoločný návrh Európskej komisii. Zdôraznili v ňom významné príležitosti a výhody, ktoré by prinieslo jeho začlenenie do energetických priorít EÚ.

26.08.2022

Dokončenie výstavby Prepojovacieho plynovodu Poľsko-Slovensko

V piatok 26. augusta sa v poľskej obci Strachocina uskutočnilo slávnostné podujatie pri príležitosti úspešného dokončenia výstavby Prepojovacieho plynovodu Poľsko-Slovensko. Plánovaný štart riadnej komerčnej prevádzky je október 2022. Na slávnostnom otvorení boli prítomní predsedovia oboch krajín a ďalší predstavitelia vlád a samospráv.

07.04.2022

Plynárenskí prepravcovia zo strednej Európy spolupracujú na rozvoji vodíkovej siete

Štyri plynárenské prepravné spoločnosti zo strednej Európy (rumunský Transgaz, poľský GAZ-SYSTEM, maďarský FGSZ a slovenská spoločnosť EUSTREAM) sa dohodli na strategickom partnerstve v oblasti dekarbonizácie, prepravy zelených plynov a prieskumu možností prepravovať CO2 v zhode s cieľmi EÚ pri prechode na zelenú energiu a redukciu emisií. Memorandum o porozumení podpísali dnes v Budapešti.

03.02.2022

EUSTREAM dočasne zmení celú prerušiteľnú prepravnú kapacitu na výstupnom bode Budince na pevnú

Pod záštitou Európskej komisie spoločnosti EUSTREAM a Gas TSO of Ukraine rokovali o možnostiach zmeny prepravnej kapacity zo Slovenska na Ukrajinu z čiastočne prerušiteľnej na plne pevnú.

05.11.2021

EUSTREAM ponúka na prenájom voľné kapacity optických trás, ktoré sú v jej vlastníctve

Spoločnosť Eustream vlastní optickú infraštruktúru, ktorú tvorí viac ako 600 kilometrov optických vedení. Hlavná trasa vedie prevažne južnou časťou Slovenskej republiky z bodu Ruská (východ) po bod Brodské (západ).