INT NC

V zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/703 z 30. apríla 2015, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o pravidlách týkajúcich sa interoperability a výmeny údajov EUSTREAM publikuje nasledovné informácie:

Informácia podľa článku 4.1

Body na hraniciach medzi členskými štátmi EÚ

IP Baumgarten

IP Lanžhot

IP Veľké Zlievce – Ballasagyarmat

IP Výrava

zriadenie nového užívateľského páru

5 pracovných dní

7 pracovných dní

5 pracovných dní

5 pracovných dní 1)

párovanie hodnôt

na hodinovej báze

na dennej báze

na hodinovej báze 1)

na hodinovej báze 1)

pravidlo v prípade nezhody

pravidlo menšieho

pravidlo menšieho

pravidlo menšieho

pravidlo menšieho

iniciujúci prevádzkovateľ

EUSTREAM

EUSTREAM

FGSZ 1)

GAZ-SYSTEM

prislúchajúci prevádzkovateľ

GAS CONNECT AUSTRIA

NET4GAS

EUSTREAM1)

EUSTREAM

pravidlá prideľovania množstiev plynu

potvrdená nominácia (OBA)

potvrdená nominácia (OBA)

potvrdená nominácia (OBA)

potvrdená nominácia (OBA)

defaultná nominácia

nula1)

nula

nula

nula1)

aktívny TSO pre jednostranné nominácie

GAS CONNECT AUSTRIA1)

NET4GAS

FGSZ

GAZ-SYSTEM1)

pasívny TSO pre jednostranné nominácie

EUSTREAM1)

EUSTREAM

EUSTREAM

EUSTREAM1)

 

Ostatné hraničné body

Veľké Kapušany

Budince

zriadenie nového užívateľského páru

3 pracovné dni

5 pracovných dní

párovanie hodnôt

na dennej báze

na dennej báze

pravidlo v prípade nezhody

pravidlo menšieho

pravidlo menšieho

iniciujúci prevádzkovateľ

UA TSO

UA TSO

prislúchajúci prevádzkovateľ

EUSTREAM

EUSTREAM

alokačné pravidlo

potvrdená nominácia (OBA)

potvrdená nominácia (OBA)

defaultná nominácia

nula

nula

aktívny TSO pre jednostranné nominácie

neaplikuje sa

neaplikuje sa

pasívny TSO pre jednostranné nominácie

neaplikuje sa

neaplikuje sa

Domáci bod

Distribučná sieť

SPP-D

Distribučná sieť

Veolia

Zásobník

Nafta

zriadenie nového užívateľského páru

3 pracovné dni

nie je definované

3 pracovné dni

párovanie hodnôt

na dennej báze

na dennej báze 1)

na dennej báze

pravidlo v prípade nezhody

pravidlo menšieho

pravidlo menšieho 1)

pravidlo menšieho

iniciujúci prevádzkovateľ

SPP-D

Veolia1)

Nafta

prislúchajúci prevádzkovateľ

EUSTREAM

EUSTREAM1)

EUSTREAM

alokačné pravidlo

potvrdená nominácia (OBA)

pro-rata

potvrdená nominácia (OBA)

defaultná nominácia

nula1)

nula1)

nula1)

aktívny TSO pre jednostranné nominácie

neaplikuje sa

neaplikuje sa

neaplikuje sa

pasívny TSO pre jednostranné nominácie

neaplikuje sa

neaplikuje sa

neaplikuje sa

1)  uvádza sa reálny stav. Môže byť odlišne definované v prepojovacej dohode alebo nie je definované

Informácia podľa článku 4.2 INT NC sú uverejnené v sekcii Verejných konzultácií

Hodnoty WI a spalného tepla podľa článku 16 INT NC.