Ochrana ovzdušia

Program znižovania emisií

Kontinuálne meranie emisií

Mesačné hodnoty emisií do ovzdušia za rok 2016

Mesačné hodnoty emisií do ovzdušia za rok 2015

 

Mesačné a ročné protokoly emisných hodnôt

 

Diskontinuálne meranie emisií

 

Oprávnená inšpekcia zhody