Ochrana ovzdušia

Program znižovania emisií

Kontinuálne meranie emisií

Mesačné hodnoty emisií do ovzdušia za rok 2016

Mesačné hodnoty emisií do ovzdušia za rok 2015

 

Diskontinuálne meranie emisií

 Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany
Kompresorová stanica 03 Veľké Zlievce