Ochrana ovzdušia

Program znižovania emisií

Kontinuálne meranie emisií

Mesačné hodnoty emisií do ovzdušia za rok 2024

Mesačné hodnoty emisií do ovzdušia za rok 2016

Mesačné hodnoty emisií do ovzdušia za rok 2015

 

Mesačné a ročné protokoly emisných hodnôt

 

Diskontinuálne meranie emisií

 

Oprávnená inšpekcia zhody