Popis systému a mapa

Prepravný systém pozostáva zo štyroch až piatich paralelných potrubí s priemerom 1 200/1 400 mm
s prevádzkovým tlakom 7,35 MPa. Výkon potrebný na plynulý tok plynu zabezpečuje päť kompresorových staníc s výkonom takmer 550 MW.

Prístup ku kapacitám prepravného systému je založený na Entry – Exit princípe. Zákazník si na vstup alebo výstup do/z prepravného systému môže zvoliť jeden z nasledujúcich vstupných/výstupných bodov:

  • Veľké Kapušany (bod do/z prepravnej siete plynárenských zariadení na území Ukrajiny),
  • Baumgarten (bod do/z prepravnej siete plynárenských zariadení na území Rakúska),
  • Lanžhot (bod do/z prepravnej siete plynárenských zariadení na území Českej republiky),
  • Budince (bod do/z prepravnej siete plynárenských zariadení na území Ukrajiny),
  • Veľké Zlievce (bod do/z prepravnej siete plynárenských zariadení na území Maďarska),
  • Výrava (bod do/z prepravnej siete plynárenských zariadení na území Poľska),
  • domáci (bod do/z distribučných sietí a zásobníkov na území Slovenskej republiky).

Dostupné vstupné a výstupné body ako aj ďalšie podrobné informácie sú uvedené v sekcii Prístup do prepravnej siete.

EUSTREAM umožňuje výmenu vlastníctva plynu vo virtuálnom obchodnom bode (Virtual Trading
Point) prevádzkovanom spoločnosťou, a to nielen medzi užívateľmi siete s rezervovanou prepravnou kapacitou, ale aj medzi obchodníkmi s plynom.