Vyvažovacia platforma

EUSTREAM prevádzkuje vyvažovaciu platformu, na ktorej realizuje vyvažovacie opatrenia prostredníctvom aukcií v zmysle Nariadenia Komisie č. 312/2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach.

Registrácia zákazníka na vyvažovacej platforme:

Záujemca uzatvorí Rámcovú zmluvu pre prístup na vyvažovaciu platformu.

Cenové limity na vyvažovacej platforme:

Minimálna cena v prípade predaja plynu zo strany EUSTREAMU
(indikatívna cena plynu + 0,5) * 94 %

Maximálna cena v prípade nákupu plynu zo strany EUSTREAMU:
(indikatívna cena plynu + 0,5) * 106 %

Indikatívna cena plynu = posledný publikovaný CEGHIX alebo aktuálna cena plynu podľa CEGH Gas Exchange

História aukcií