Konverzia kapacity

  • Službou konverzie kapacity je možné zoskupiť už objednanú nezoskupenú kapacitu na prepojovacom bode EÚ pred 1. novembrom 2015 s novoobjednanou kapacitou na druhej strane hranice
  • Z časového hľadiska služba konverzie nahradzuje zoskupenú prepravnú kapacitu alokovanú užívateľovi siete v príslušnej aukcii, nezoskupenou kapacitou podľa skôr uzavretej zmluvy spĺňajúcej podmienky služby uvedené v prevádzkovom poriadku
  • Služba je poskytovaná bezplatne s výnimkou prípadov, kedy v aukcii zoskupenej kapacity je dosiahnutá aukčná prémia
  • V prípade aukčnej prémie dosiahnutej v aukcii na zoskupenú kapacitu sa jej aplikácia postupuje na konvertovanú kapacitu
  • Poskytnutie služby konverzie kapacity je zakotvené v článku 21 bod 3 NC CAM