Zodpovedné podnikanie

Úlohou spoločnosti EUSTREAM je spoľahlivá, bezpečná a efektívna preprava zemného plynu pre európske trhy. S týmto poslaním, ktoré úspešne plníme už od roku 1972, je spojená spoluzodpovednosť za energetické zásobovanie významnej časti európskeho trhu. Spoľahlivosť a bezpečnosť sú preto prvoradými princípmi fungovania spoločnosti EUSTREAM.

Hlavným pilierom spoľahlivosti našej prevádzky sú skúsení a profesionálni zamestnanci a zamestnankyne. EUSTREAM vytvára pre svojich zamestnancov nadštandardné a motivujúce podmienky a bezpečné pracovné prostredie. Dôsledné dodržiavanie všetkých platných noriem v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci je samozrejmosťou a východiskom pre ďalšie zlepšovanie pracovných procesov.

Podnikanie v plynárenstve je nerozlučne spojené s ochranou životného prostredia. Zemný plyn – ako jeden z ekologických zdrojov energie, dlhodobo významne prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a čistote ovzdušia. EUSTREAM neustále investuje do zefektívňovania prevádzky a najmodernejších technológií, ktoré šetria životné prostredie. Spoločnosť EUSTREAM je hrdým partnerom medzinárodnej iniciatívy na znižovanie metánových emisií (Oil and Gas Methane Partnership). Zároveň sa zodpovedne pripravujeme na budúce možnosti prepravy obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov.