Zodpovedné podnikanie

Úlohou spoločnosti EUSTREAM je spoľahlivá, bezpečná a efektívna preprava zemného plynu pre európske trhy. S týmto poslaním, ktoré úspešne plníme už od roku 1972, je spojená spoluzodpovednosť za energetické zásobovanie významnej časti európskeho trhu. Spoľahlivosť a bezpečnosť sú preto prvoradými princípmi fungovania spoločnosti EUSTREAM.

Hlavným pilierom spoľahlivosti našej prevádzky sú skúsení a profesionálni zamestnanci a zamestnankyne. EUSTREAM vytvára pre svojich zamestnancov nadštandardné a motivujúce podmienky a bezpečné pracovné prostredie. Dôsledné dodržiavanie všetkých platných noriem v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci je samozrejmosťou a východiskom pre ďalšie zlepšovanie pracovných procesov.

Podnikanie v plynárenstve je nerozlučne spojené s ochranou životného prostredia. EUSTREAM neustále investuje do najmodernejších technológií, ktoré zlepšujú prevádzkovú efektivitu a šetria životné prostredie. Spoločnosť EUSTREAM je hrdým partnerom medzinárodnej iniciatívy na znižovanie metánových emisií (Oil and Gas Methane Partnership). Zároveň sa zodpovedne pripravujeme na budúce možnosti prepravy obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov.