EIC kódy

Od 9. decembra 2010 má spoločnosť EUSTREAM udelený štatút lokálneho vydavateľa pre EIC kódy plynárenského priemyslu na Slovensku.

EIC (Energy Identification Code) – identifikačný systém pre subjekty operujúce na európskom energetickom trhu bol vyvinutý organizáciou ETSO (jedným z predchodcov ENTSO-E). Databáza EIC kódov je udržiavaná organizáciou ENTSO-E a zoznam všetkých pridelených kódov, ako aj podrobnejšie informácie o kódovaní a vydavateľoch EIC kódov je dostupný na stránkach ENTSO-E.

Postup pri žiadaní o pridelenie EIC kódu:

  • Vyplňte Formulár žiadosť o EIC kód
  • Kompletne vyplnený formulár (vrátane podpisu štatutárneho zástupcu) zašlite na mailovú adresu eic@eustream.sk
  • Žiadosť bude overená v centrálnej databáze ENTSO-E
  • Pridelenie identifikačného kódu EIC bude oznámené e-mailom