Verejné obstarávanie

Obstarávanie tovarov, služieb a prác na účely prevádzkovania prepravnej siete spoločnosti EUSTREAM, ktorých predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky, sa riadi Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú uverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania.

Pravidelné informatívne oznámenia

  • momentálne nie je zverejnené žiadne informatívne oznámenie

Vyhlásenia verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

  • momentálne nie sú zverejnené žiadne výsledky verejného obstarávania