Kybernetická bezpečnosť

Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti spoločnosti EUSTREAM je zastrešené projektom „Presadzovanie politiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti novej generácie a rozšíreného povedomia“. Cieľom projektu je posilnenie najkritickejších častí infraštruktúry s adekvátnymi riešeniami v oblasti kybernetickej bezpečnosti:

  • Implementovaním pokročilých technológií detekcie a prevencie pred kybernetickými hrozbami.
  • Zvýšením robustnosti a udržateľnosti kľúčových bezpečnostných prvkov.
  • Zvýšením viditeľnosti bezpečnostných atribútov sieťovej prevádzky.
  • Pokročilým tréningom interných zamestnancov spoločnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Akcia je zameraná na zvýšenie odolnosti kritickej infraštruktúry spoločnosti EUSTREAM proti komplexným a cieleným útokom a zabezpečenie súladu s NIS Directive (Directive on Security of Network and Information Systems) a Zákonom o kybernetickej bezpečnosti.

Projekt bol spolufinancovaný z európskeho programu CEF Telecom vo výške 150 tisíc eur a bol implementovaný v rokoch 2019 a 2020.