Technické podmienky

Pre uľahčenie interoperability prepravných sietí a výmeny plynu s užívateľmi a prevádzkovateľmi prepojených sietí boli stanovené technické pravidlá prepravy plynu a prevádzkovania siete v podobe Technických podmienok.

Technické podmienky okrem iného upravujú:

  • Technické podmienky prístupu do prepravnej siete
  • Technické podmienky pripojenia k prepravnej sieti
  • Technické podmienky technickej súčinnosti sietí
  • Technické podmienky na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti
  • Technické podmienky pre odpojenie z prepravnej siete
  • Technické podmienky na riadenie prepravnej siete
  • Požiadavky na kvalitu zemného plynu na vstupných a výstupných bodoch prepravnej siete