Naši zamestnanci

Ľudia sú našou najvzácnejšou devízou

EUSTREAM je podnetné pracovisko. Ponúkame medzinárodné prostredie silnej a stabilnej spoločnosti s jedinečnou pozíciou na európskom trhu.

Riadenie ľudských zdrojov, vytváranie firemnej kultúry, definovanie a rozvoj manažérskych zodpovedností a zodpovednosti našich zamestnancov, to všetko vytvára hodnoty našej spoločnosti:

 • vážiť si ľudí
 • vážiť si zdroje
 • iniciatíva
 • integrita

Spoločnosť EUSTREAM pôsobí na európskom trhu so zemným plynom. Naše podnikanie má silný medzinárodný presah a je výrazne ovplyvňované Európskou úniou. Pre našich zamestnancov to znamená príležitosť získavať cenné medzinárodné skúseností a priestor pre profesionálny rast pri spolupráci so zahraničnými partnermi.

Zaistenie bezpečnej a spoľahlivej prepravy plynu si vyžaduje vzdelaných a technických zdatných odborníkov. Sme hrdí, že našu prepravnú sieť prevádzkuje a udržiava práve takýto profesionálny tím.

Na druhej strane, kvôli rýchlo sa meniacej situácii na trhu so zemným plynom, sa EUSTREAM popri svojom primárne technickom zameraní viac sústreďuje aj na obchodné činnosti a kladie dôraz na zákaznícku orientáciu.

Preto potrebujeme správnych ľudí – talentovaných, schopných a vzdelaných, na správnych miestach – takých, čo uspokoja potreby našich zákazníkov.

Akých kandidátov hľadáme

Naším cieľom je vytvoriť pracovisko, na ktorom pracujú ľudia, ktorí sú hnacím motorom rastu našej spoločnosti, a ktorých práca pre EUSTREAM bude nabíjať energiou. Vítame zaangažovaných, zodpovedných a produktívnych ľudí, ktorí pridávajú hodnotu našim projektom a tímom.

Zameriavame sa na prijímanie a udržanie tých najlepších, pričom neustále zdokonaľujeme zručnosti a schopnosti jednotlivcov a tímov.

Práca v spoločnosti EUSTREAM znamená:

 • bezpečné pracovné podmienky – na zabezpečenie fyzickej a emocionálnej bezpečnosti na pracovisku
 • všestranné prostredie – rešpektujeme každého a každému dávame príležitosť na najlepší výkon
 • podnetné pracovné úlohy – ktoré efektívne využívajú talent jednotlivca a motivujú ľudí, aby riešili tvorivé úlohy, ktoré prispievajú k odbornému a profesionálnemu rozvoju
 • zamestnanecké benefity – nadštandardné mzdové ohodnotenie vrátane atraktívneho balíka kompenzácií a výhod vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy
 • spätnú väzbu – pravidelné hodnotenie výkonu a poskytovanie jasnej spätnej väzby
 • riadenie talentu – nájsť, prijať a udržať najlepší talent
 • otvorenú komunikáciu – aktívne počúvame a podporujeme otvorenú výmenu informácií a názorov medzi zamestnancami
 • školenie a rozvoj – prístup k celej škále možností školenia, podpory a poradenstva pre vašu profesionálnu dráhu

Spoločnosť EUSTREAM ponúka zázemie silnej a stabilnej spoločnosti s jedinečným postavením na európskom trhu, preto od našich pracovníkov očakávame:

 • neustále zlepšovanie sa – rozvoj a rozširovanie schopností a podelenie sa o poznatky a schopnosti s inými
 • zdieľanie hodnôt spoločnosti – profesionálne a etické správanie sa a prístup k ostatným s rešpektom
 • prácu v tíme – byť tímový hráč, podeliť sa o myšlienky
 • orientáciu na zákazníka
 • rozvoj kultúry týkajúcej sa bezpečnosti – pracovať bezpečne a dbať o bezpečnosť iných
 • príspevok k dobrým výsledkom a ziskovosti – výkon, efektívnosť, štandardy vysokej kvality

Pozrite si aktuálne voľné miesta v spoločnosti EUSTREAM a budujte svoju kariéru spolu s nami.

Z dôvodu ochrany osobných údajov žiadame kandidátov, aby zasielali svoje životopisy len prostredníctvom pracovného portálu profesia.sk. Životopisy zaslané iným spôsobom budú vzhľadom na nariadenie GDPR skartované.