Title Transfer

  • Služba Title Transfer umožňuje prevod vlastníctva zemného plynu medzi užívateľmi tejto služby
  • Služba sa poskytuje vo virtuálnom obchodnom bode (VTP)

Poplatok:

  • Fixný poplatok 500 eur za každý kalendárny mesiac, v ktorom užívateľ služby Title Transfer službu využije
  • Variabilný poplatok 0,01 eur/MWh plynu alokovaného s využitím služby Title Transfer

Objednanie služby:

  • Predpokladom pre využívanie služby Title Transfer je uzatvorenie Title Transfer zmluvy
  • Požiadavka na prevod vlastníctva plynu, teda poskytnutie Title Transfer služby, je realizovaná formou nominácie zo strany užívateľa služby prostredníctvom pridelených užívateľských párov