Profil spoločnosti

EUSTREAM – Plynárenská križovatka strednej Európy

EUSTREAM je prevádzkovateľom prepravnej siete zemného plynu v Slovenskej republike, ktorého základným poslaním je bezpečná, spoľahlivá a ekologická preprava pre európske trhy. S týmto poslaním, ktoré úspešne plníme už od roku 1972, je spojená spoluzodpovednosť za energetické zásobovanie významnej časti európskeho trhu. Spoľahlivosť a bezpečnosť sú preto prvoradými princípmi fungovania našej spoločnosti.

Prepravný systém EUSTREAMU predstavuje dôležité energetické spojenie nielen medzi východom a západom, ale aj medzi severom a juhom. Robustný systém paralelných potrubí je prepojený s hlavnými prepravnými trasami na Ukrajine, v Maďarsku, Rakúsku, Českej republike a v Poľsku.

Naše služby využívajú významné európske energetické spoločnosti. Prístup do siete a preprava zemného plynu je umožnená všetkým partnerom transparentným a nediskriminačným spôsobom v súlade s európskou a slovenskou plynárenskou legislatívou.

Podnikanie v plynárenstve je nerozlučne spojené s ochranou životného prostredia. EUSTREAM neustále investuje do zefektívňovania prevádzky a najmodernejších technológií, ktoré šetria životné prostredie. Zemný plyn významne prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a čistote ovzdušia. Rozvinutá plynárenská infraštruktúra zároveň predstavuje významný potenciál v procese transformácie na nízkouhlíkovú ekonomiku. V spoločnosti EUSTREAM sa preto zodpovedne pripravujeme aj na budúce úlohy pri preprave nízkouhlíkových a obnoviteľných plynov. Sme hrdým partnerom medzinárodnej iniciatívy na znižovanie metánových emisií (Oil and Gas Methane Partnership) a európskej vízie European Hydrogen Backbone.