Posúdenie dopytu účastníkov trhu (formulár)

Posúdenie dopytu účastníkov trhu podľa Nariadenia Komisie EÚ 2017/459 zo 16. marca 2017.

Vyplnený formulár na nezáväzné vyjadrenie dopytu v súlade s čl. 26(8) Nariadenia Komisie EÚ 2017/459 zo 16. marca 2017 môžu užívatelia siete posielať poštou na sídlo spoločnosti eustream, a.s., Votrubova 11/a, 821 09 Bratislava do 28. augusta 2023.