Posúdenie dopytu účastníkov trhu

V súlade s článkom 26 NC CAM spoločnosť EUSTREAM a prevádzkovatelia priľahlých prepravných sietí členských krajín EÚ poskytujú užívateľom siete možnosť predkladať nezáväzné indikatívne ponuky s cieľom kvantifikovať potenciálny dopyt po prírastkovej kapacite .

Na základe dopytu užívateľov siete prevádzkovatelia prepravných sústav pripravujú správy o hodnotení trhu a možnej potrebe prírastkovej kapacity každý nepárny rok.

2023:

2021:

2019: