Tarify a online výpočet ceny

Tarify a ceny pre doplnkové služby sú schvaľované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a určované pre dané regulačné obdobie. V prípade obdobia dlhšieho ako jeden rok sú tarify v rámci platnosti cenového rozhodnutia každoročne eskalované v súlade s príslušným cenovým rozhodnutím.

Pre všetky vstupné a výstupné body prepravnej siete sa cena za prepravu skladá z:

  • Fixnej časti v eurách za MWh rezervovanej dennej kapacity
  • Variabilnej časti (plyn na prevádzkové účely)
  • Neutralizačného poplatku
  • Poplatku za bezpečnosť dodávky (aplikovateľný po spustení SK-PL prepojenia pre prepravné kapacity na domácom bode)

Podrobnejšie informácie o jednotlivých tarifách pre vstup a výstup možno získať v dokumentoch zo sekcie Na stiahnutie.

Výpočet predpokladaných taríf prepravy možno vypočítať v on-line cenovej kalkulačke.