Obchodné verejné súťaže

Obstarávanie tovarov, služieb a prác, na ktoré sa neaplikuje Zákon o verejnom obstarávaní, prebieha formou obchodných verejných súťaží v zmysle Obchodného zákonníka alebo inými metódami obstarávania v súlade s internými predpismi spoločnosti EUSTREAM. Obchodné verejné súťaže sú zverejňované na webovej stránke spoločnosti EUSTREAM.

Vyhlásenia obchodných verejných súťaží

Zrušenia obchodných verejných súťaží

  • Momentálne nie sú zrušené žiadne obchodné verejné súťaže