BAL NC

V zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach EUSTREAM publikuje nasledovné informácie:

Nariadenie o vyvažovaní 

Informácia

Článok 8 bod 7
Informácia týkajúca sa nakupovaných vyvažovacích služieb a súvisiacich nákladov

rok 2023:
Výška súvisiacich nákladov:
0 EUR

Článok 9 bod 4
Informácia o nákladoch frekvencii a počte vyvažovacích opatrení

rok 2023:
Balancing actions

Článok 20 bod 2
Metodika výpočtu denného poplatku za odchýlku


Prevádzkový poriadok
Cenové rozhodnutie

Článok 29 bod 4
Údaje týkajúce sa súhrnu poplatkov súvisiacich s vyvažovaním a neutralizačných poplatkov

Neutralizačný účet