Manažment spoločnosti

  • Rastislav Ňukovič, generálny riaditeľ
  • Miroslav Bodnár, riaditeľ OJ Stratégia
  • Peter Pčola, riaditeľ OJ Obchod a regulácia
  • Miloš Farštiak, riaditeľ OJ Ekonomika a financie
  • Mirek Topolánek, riaditeľ OJ Zahraničný rozvoj a vzťahy s verejnými inštitúciami
  • Petr Krafka, riaditeľ OJ Korporátne záležitosti
  • Tomáš Matula, riaditeľ OJ Riadenie aktív
  • Ján Horník, riaditeľ OJ Dispečing
  • Ivan Orth, riaditeľ OJ Kompresorová technika
  • Anton Zelenaj, riaditeľ OJ Údržba a opravy potrubných systémov