Vyvažovacie opatrenia

EUSTREAM zaznamenáva denné množstvá odchýlok zákazníkov a množstvo plynu vyplývajúce z realizovaných vyvažovacích opatrení na účte systémovej odchýlky. Vyvažovacie opatrenia sú realizované podľa toho, v ktorom pásme sa hodnota systémovej odchýlky nachádza.

Systémová odchýlka