SK / Udržateľný rozvoj / Politika BOZP, kvality a ochrany životného prostredia / Ochrana ovzdušia / Mesačné a ročné protokoly emisných hodnôt za rok 2024

Mesačné a ročné protokoly emisných hodnôt za rok 2024

Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany 
Kompresorová stanica 03 Veľké Zlievce
Kompresorová stanica 04 Ivanka pri Nitre

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac apríl 2024

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac marec 2024

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac február 2024

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac január 2024

Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves