Mesačné protokoly emisných hodnôt za rok 2023

Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany 
Kompresorová stanica 03 Veľké Zlievce
Kompresorová stanica 04 Ivanka pri Nitre
Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves