Oprávnená inšpekcia zhody za rok 2023

Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany
Kompresorová stanica 03 Veľké Zlievce 
Kompresorová stanica 04 Ivanka pri Nitre
Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves