SK / O nás / Médiá / Správy / Rozhodnutie k ponuke dodatočnej prerušiteľnej kapacity (podľa článku 14 ods. 7 písm. c) nariadenia Rady (EÚ) 2022/2576)

29.03.2023

Rozhodnutie k ponuke dodatočnej prerušiteľnej kapacity (podľa článku 14 ods. 7 písm. c) nariadenia Rady (EÚ) 2022/2576)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol,  že podľa článku 14 ods. 7 písm. c) nariadenia Rady (EÚ) 2022/2576 z 19. decembra 2022 o posilnení solidarity prostredníctvom lepšej koordinácie nákupu plynu, spoľahlivých referenčných cien a cezhraničnej výmeny plynu prevádzkovateľ prepravnej siete eustream, a.s. ponúkne aspoň pôvodne nenominovanú kapacitu na dennom a vnútrodennom základe, ktorá sa má prideliť ako prerušiteľná kapacita pre prepojovacie body Lanžhot, Baumgarten, Veľké Zlievce a Výrava na obdobie od 31. marca 2023 do 31. marca 2024. Rozhodnutie s odôvodnením v slovenskom jazyku je k dispozícii v priloženom linku.

Všetky správy