SK / O nás / Médiá / Správy

Správy

07.04.2022

Plynárenskí prepravcovia zo strednej Európy spolupracujú na rozvoji vodíkovej siete

Štyri plynárenské prepravné spoločnosti zo strednej Európy (rumunský Transgaz, poľský GAZ-SYSTEM, maďarský FGSZ a slovenská spoločnosť EUSTREAM) sa dohodli na strategickom partnerstve v oblasti dekarbonizácie, prepravy zelených plynov a prieskumu možností prepravovať CO2 v zhode s cieľmi EÚ pri prechode na zelenú energiu a redukciu emisií. Memorandum o porozumení podpísali dnes v Budapešti.

03.02.2022

EUSTREAM dočasne zmení celú prerušiteľnú prepravnú kapacitu na výstupnom bode Budince na pevnú

Pod záštitou Európskej komisie spoločnosti EUSTREAM a Gas TSO of Ukraine rokovali o možnostiach zmeny prepravnej kapacity zo Slovenska na Ukrajinu z čiastočne prerušiteľnej na plne pevnú.

05.11.2021

EUSTREAM ponúka na prenájom voľné kapacity optických trás, ktoré sú v jej vlastníctve

Spoločnosť Eustream vlastní optickú infraštruktúru, ktorú tvorí viac ako 600 kilometrov optických vedení. Hlavná trasa vedie prevažne južnou časťou Slovenskej republiky z bodu Ruská (východ) po bod Brodské (západ).

24.09.2021

EP Infrastructure, EUSTREAM, NAFTA a RWE podpísali memorandum o rozvoji modrého vodíka na Slovensku

Spoločnosti EP Infrastructure (EPIF), EUSTREAM, NAFTA a RWE Supply & Trading chcú spoločne preskúmať možnosti rozvoja najmodernejších zariadení na výrobu modrého vodíka na východe Slovenska. Za týmto účelom podpísali memorandum o spoločnom postupe. RWE Supply & Trading by mohla odoberať a dovážať vyrobený vodík do Nemecka a na ďalšie kľúčové trhy RWE v západnej Európe. Vodík by mohol byť prepravovaný do Nemecka prostredníctvom upraveného plynovodu Eustream. Oxid uhličitý zachytený pri výrobe vodíka by mohol byť uložený vo vyčerpaných ložiskách zemného plynu na Slovensku alebo v susedných krajinách strednej a východnej Európy, vrátane Ukrajiny. Partneri chcú prispieť k urýchleniu štartu vodíkového hospodárstva a významne prispieť k európskym cieľom v oblasti dekarbonizácie.

23.09.2021

Plynárenské spoločnosti predstavili projekt stredoeurópskeho vodíkového koridoru – Central European Hydrogen Corridor

Štyri popredné stredoeurópske plynárenské spoločnosti spojili sily, aby rozvíjali nový stredoeurópsky vodíkový koridor. Ich spoločná iniciatíva Central European Hydrogen Corridor sa zameriava na rozvoj vodíkovej „diaľnice“ v strednej Európe, ktorá bude slúžiť na prepravu vodíka z perspektívnych produkčných oblastí na Ukrajine. Takto vyrobený vodík sa bude cez Slovensko a Českú republiku prepravovať do oblastí budúceho veľkého dopytu po vodíku v Nemecku a EÚ.