SK / O nás / Médiá / Správy / Vertikálny koridor – memorandum o porozumení

19.01.2024

Vertikálny koridor – memorandum o porozumení

Slovensko, Ukrajina a Moldavsko sa pripojili k iniciatíve Vertikálny koridor podpisom memoranda o porozumení.

Memorandum o porozumení, ktoré bolo podpísané v rámci ministerskej konferencie CESEC v Aténach, smeruje k posilneniu bezpečnosti dodávok v strednej a juhovýchodnej Európe.

Plynárenské spoločnosti zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy spravili dôležitý krok k zvýšeniu energetickej bezpečnosti v týchto regiónoch. V piatok 19. januára 2024 podpísali v Aténach nové memorandum o porozumení, ktorým sa k iniciatíve Vertikálneho koridoru pripájajú aj plynárenské spoločnosti zo Slovenska (EUSTREAM), Moldavska (Vestmoldtransgaz) a Ukrajiny (GTSOU). K podpisu došlo v rámci ministerskej konferencie CESEC (Central and South Eastern Europe Energy Connectivity).

Nové memorandum potvrdzuje intenzívnu spoluprácu prevádzkovateľov plynárenskej a LNG infraštruktúry z Grécka (DESFA a Gastrade), Bulharska (ICGB, Bulgartransgaz), Rumunska (Transgaz), Maďarska (FGSZ) a Slovenska (EUSTREAM). Táto spolupráca nadväzuje na stretnutie z vlaňajšieho septembra, ktoré zorganizovala grécka spoločnosť DESFA, s cieľom koordinovane odpovedať na potrebu posilnenia energetickej bezpečnosti a ďalšej diverzifikácie zdrojov.

Zrealizovanie Vertikálneho koridoru umožní, prostredníctvom vhodnej modernizácií plynárenských sietí vyššie uvedených krajín, prepravu zemného plynu z juhu na sever a naopak. Využijú sa pri tom prepravné siete a nové,  rozvíjajúce sa kapacity v oblasti (FSRU – plávajúce zariadenia na skladovacie zemného plynu a regazifikačné jednotky).Potenciál Vertikálneho koridoru môže byť následne využitý aj pre obnoviteľné plyny a vodík.

Signatári memoranda vyjadrili záväzok podporovať potrebné projekty spoločného záujmu (PCI)ďalšie projekty nevyhnutné pre zrealizovanie Vertikálneho koridoru. Súčasne zdôraznili zámer podporovať sa navzájom pri zabezpečovaní finančných prostriedkov z európskych zdrojov pre tieto projekty. Tam, kde to bude vhodné, budú v tejto oblasti hľadať potrebnú pomoc a usmernenia od Európskej komisie.

Pokiaľ ide o ďalší postup, signatári uprednostňujú spoluprácu založenú na trhových riešeniach a európskej legislatíve. V tomto kontexte sa zhodli, že v júli 2024 (teda o rok skôr ako bolo v pôvodnom harmonograme) vykonajú spoločne záväzné posúdenie trhu na alokáciu kapacít na jednotlivých prepojovacích bodoch podľa príslušného nariadenia komisie (CAM NC). Na základe výsledkov záväzného posúdenia trhu sa identifikujú najvhodnejšie projekty na rozšírenie kapacít plynovodných sietí, ktoré sú súčasťou Vertikálneho koridoru.

Všetky správy