SK / O nás / Médiá / Správy / Zvýšená prepravná kapacita na prepojovacom bode Veľké Zlievce/Balassagyarmat

31.01.2024

Zvýšená prepravná kapacita na prepojovacom bode Veľké Zlievce/Balassagyarmat

V nadväznosti na publikovanú spoločnú Správu o vyhodnotení dopytu zo dňa 23.októbra 2023, týkajúcu sa prírastkovej kapacity medzi Maďarskom a Slovenskom, spoločnosti Eustream a FGSZ týmto oznamujú, že na základe vyhodnotenia dopytu trhu v roku 2023 navýšia ponúkanú kapacitu na IP Veľké Zlievce/ Balassagyarmat (EIC 21Z000000000358C) o  50% t. j. o 25 441 MWh/d/rok (1 060 063 kWh/h/rok) v smere z Maďarska na Slovensko.

Zvýšená prepravná kapacita bude ponúknutá v ročnej aukcii kapacít dňa 1.júla 2024 pre plynárenské roky 2024/2025 – 2038/2039.

Vzhľadom na skutočnosť, že na strane Eustreamu a FGSZ nie sú pre navýšenie kapacity na IP Veľké Zlievce/ Balassagyarmat potrebné žiadne investície, je možné považovať projekt prírastkovej kapacity za súčasných podmienok zatiaľ za ukončený.

V prípade, že sa Eustream a FGSZ dohodnú na úprave príslušných technických parametrov a maďarský regulačný orgán (HEA) schváli tieto technické parametre vydaním upravenej prevádzkovej licencie pre FGSZ, daná navýšená kapacita bude ponúknutá formou krátkodobých produktov aj v skoršom termíne ako 1.júla 2024. Ďalšie podrobnosti o alokácii krátkodobej prepravnej kapacity budú zverejnené spoločnosťami Eustream a FGSZ v primeranej lehote.

Všetky správy