SK / O nás / Médiá / Správy

Správy

01.06.2020

Oznámenie o možnosti rezervácie kapacít v rámci projektu HUSK - AKTUALIZOVANÉ 1. júna 2020

Eustream infomuje o odklade termínu registrácie zákazníkov pre projekt HUSK v zmysle „Pravidiel“ z 9 júna 2020 na 6 júla 2020, 08:00. Rovnako sa odkladá termín pre potvrdenie registrácie zo strany Eustreamu na 6 júla 2020, 08:00.

05.05.2020

Oznámenie o možnosti rezervácie kapacít v rámci projektu HUSK

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa čl. 28 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa ustanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013 vydal rozhodnutie č. 0002/2020/P-EU zo dňa 05.05.2020, ktorým schválil pre spoločnosť eustream, a.s. návrh projektu prírastkovej kapacity na základe podmienok zadefinovaných v dokumente „PRAVIDLÁ – ZÁVÄZNÝ PROCES PRÍRASTKOVEJ KAPACITY PODĽA NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 459/2017“ pre prepravu plynu z Maďarska na Slovensko.

16.04.2020

Aktualizácia Prevádzkového poriadku - obojsmerná kapacita SK-UA

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil aktualizovanú verziu Prevádzkového poriadku spoločnosti eustream, a.s. vrátane novej doplnkovej služby „Obojsmerná kapacita SK-UA“.

28.02.2020

Spoločnosti Gas TSO of Ukraine a Eustream od 1. marca 2020 spúšťajú virtuálny reverzný tok na prepojovacom bode Veľké Kapušany

Nad rámec prepravných kapacít na prepojovacom bode Budince, prostredníctvom ktorého je zásobovaný ukrajinský trh so zemným plynom od roku 2014, spoločnosti eustream, a.s. a Gas TSO of Ukrajine na základe prepojovacej dohody pre bod Veľké Kapušany/Užhorod, uvádzajú na trh virtuálnu reverznú kapacitu na tomto bode. Vďaka tomu dochádza k ďalšiemu zvýšeniu kapacity slovenského koridoru pre dodávky zemného plynu na Ukrajinu.

31.12.2019

Eustream podpísal prepojovaciu dohodu s ukrajinským prepravcom zemného plynu

Eustream a ukrajinský prevádzkovateľ prepravnej siete zemného plynu (Ukrainian Gas TSO) dnes podpísali prepojovaciu dohodu upravujúcu podmienky spolupráce na ukrajinsko-slovenskej hranici. Dohoda od 1. januára 2020 umožní bezproblémovú prepravu zemného plynu medzi Ukrajinou a Slovenskom a otvára novú epochu spolupráce s ukrajinskými plynármi v prospech európskeho trhu so zemným plynom.