SK / O nás / Médiá / Správy / Aktualizácia Prevádzkového poriadku - obojsmerná kapacita SK-UA

16.04.2020

Aktualizácia Prevádzkového poriadku - obojsmerná kapacita SK-UA

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil aktualizovanú verziu Prevádzkového poriadku spoločnosti eustream, a.s. vrátane novej doplnkovej služby „Obojsmerná kapacita SK-UA“.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil aktualizovanú verziu Prevádzkového poriadku spoločnosti eustream, a.s. vrátane novej doplnkovej služby „Obojsmerná kapacita SK-UA“.

Viac informácií nájdete v Prevádzkovom poriadku: https://www.eustream.sk/files/docs/sk/Prevadzkovyporiadok_14042020_SK.pdf
 

Všetky správy