SK / O nás / Médiá / Správy / Oznámenie o možnosti rezervácie kapacít v rámci projektu HUSK

05.05.2020

Oznámenie o možnosti rezervácie kapacít v rámci projektu HUSK

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa čl. 28 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa ustanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013 vydal rozhodnutie č. 0002/2020/P-EU zo dňa 05.05.2020, ktorým schválil pre spoločnosť eustream, a.s. návrh projektu prírastkovej kapacity na základe podmienok zadefinovaných v dokumente „PRAVIDLÁ – ZÁVÄZNÝ PROCES PRÍRASTKOVEJ KAPACITY PODĽA NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 459/2017“ pre prepravu plynu z Maďarska na Slovensko.

Vážený obchodný partner,

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa čl. 28 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa ustanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013 vydal rozhodnutie č. 0002/2020/P-EU zo dňa 05.05.2020, ktorým schválil pre spoločnosť eustream, a.s. návrh projektu prírastkovej kapacity na základe podmienok zadefinovaných v dokumente „PRAVIDLÁ – ZÁVÄZNÝ PROCES PRÍRASTKOVEJ KAPACITY PODĽA NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 459/2017“ pre prepravu plynu z Maďarska na Slovensko. 
Na základe tejto skutočnosti, ako aj v súlade s článkom 28 (3) Nariadenia EÚ 2017/459, vyhlasuje spoločnosť eustream, a.s. možnosť rezervácie prepravnej kapacity na prepojovacom bode Balassagyarmat / Veľké Zlievce/ (Hranica HU / SK ) formou aukčného mechanizmu prideľovania kapacity na platforme RBP v súlade s podmienkami zadefinovanými v dokumente PRAVIDLÁ – ZÁVÄZNÝ PROCES PRÍRASTKOVEJ KAPACITY PODĽA NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 459/2017.
Nižšie nájdete všetky potrebné dokumenty, týkajúce sa projektu HUSK:
 
Registrácia účastníkov, ktorí majú záujem zúčastniť sa projektu HUSK, bude prebiehať od 05.05.2020 do 09.06.2020 podľa podmienok uvedených v dokumente „PRAVIDLÁ – ZÁVÄZNÝ PROCES PRÍRASTKOVEJ KAPACITY PODĽA NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 459/2017“.
Všetky správy