SK-UA prepojenie

V zmysle dohôd medzi spoločnosťami EUSTREAM a Ukrtransgaz pokročili prípravné práce na prepojení medzi prepravnými sieťami pre zemný plyn Slovenska a Ukrajiny. Slovenský prepravca zemného plynu týmto pozýva všetkých potenciálnych záujemcov do tzv. Open Season – procesu, v ktorom sa zisťuje záväzný záujem trhu o prepravu plynu cez aktuálne budované prepojenie Slovensko – Ukrajina (SK-UA).

Prepojenie Slovenska a Ukrajiny: Záväzná fáza Open Season 2014

V zmysle dohôd medzi spoločnosťami EUSTREAM a Ukrtransgaz pokročili prípravné práce na prepojení medzi prepravnými sieťami pre plyn Slovenska a Ukrajiny. Slovenský prepravca zemného plynu týmto pozýva všetkých potenciálnych záujemcov do tzv. Open Season – procesu, v ktorom sa zisťuje záväzný záujem trhu o prepravu plynu cez aktuálne budované prepojenie Slovensko – Ukrajina (SK-UA).

Prepojenie Slovenska a Ukrajiny spojí prepravné siete EUSTREAMU a Ukrtransgaz cez nový prepojovací bod Budince v blízkosti existujúceho prepojovacieho bodu Veľké Kapušany. Toto prepojenie ponúka nové príležitosti na prepravu plynu a posilní cezhraničnú likviditu.

Začiatok procesu Open Season pre plynovodné prepojenie SK-UA s cieľom alokovať a predávať prepravné kapacity bol oficiálne vyhlásený 26. mája 2014. Registrovaní účastníci procesu môžu predložiť svoje požiadavky do 23. júna 2014. Po vyhodnotení procesu Open Season, v zmysle prijatých záväzných ponúk, bude nasledovať uzatváranie finálnych zmlúv o preprave medzi EUSTREAMOM a zákazníkmi/shippermi.

Preprava v ukrajinskej časti prepoja SK-UA sa riadi štandardným postupom objednávania kapacity u ukrajinského prevádzkovateľa prepravného systému Ukrtransgaz (http://www.utg.ua/).

Podrobnejšie informácie a kontakty o procese záväznej fázy:

V rámci celého procesu Open Season bola ako oficiálny jazyk zvolená angličtina, preto niektoré z priložených dokumentov sú uvedené len v tomto jazyku.