SK-HU prepojenie

Prevádzkovatelia prepravných sietí zemného plynu Magyar Gáz Tranzit ZRt, EUSTREAM a Gas Connect Austria zúčastnení v alternatívnom postupe mechanizmu prideľovania v projekte HU-SK-AT, prijali rozhodnutie, že pôvodne stanovené konečné termíny nebudú zmenené, a teda postup mechanizmu prideľovania bude ukončený dňa 3. mája 2019. Posledný termín predkladania ponúk je v súlade s ustanoveniami dokumentu RULEBOOK – BINDING ALTERNATIVE ALLOCATION PROCEDURE stanovený na 30. apríla 2019.

Vzhľadom na prejavený záujem trhu v rámci alternatívneho postupu mechanizmu prideľovania, a požiadavky účastníkov trhu s plynom, sa dnes zároveň spoločnosti Magyar Gáz Tranzit ZRt. a EUSTREAM rozhodli predložiť na verejnú konzultáciu projekt prírastkovej kapacity HU-SK. Technická dokumentácia projektu prírastkovej kapacity HU-SK je identická s alternatívnym postupom mechanizmu prideľovania HU-SK-AT a predkladá sa príslušným regulátorom.

Verejná konzultácia k SK-HU projektu