SK / Transparency / Verejné konzultácie / Konzultácia prírastkovej kapacity SK-HU

29.04.2019

Konzultácia prírastkovej kapacity SK-HU

Dokumenty Projektu prírastkovej kapacity:

Verejná konzultácia pre HU-SK

EUSTREAM a FGSZ informujú, že podľa článku 27 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa ustanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v prepravných sieťach plynu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 984/2013 (CAM NC) v rámci fázy návrhu príslušní susední prevádzkovatelia prepravnej siete vedú spoločné verejné konzultácie o návrhoch projektov od 13. januára 2020 s ukončením obdobia konzultácií 14. februára 2020.

Všetky verejné konzultácie