SK / Transparency / Verejné konzultácie / Konzultácia o informáciách uvedených v článku 26 ods. 1 TAR NC

06.02.2019

Konzultácia o informáciách uvedených v článku 26 ods. 1 TAR NC

Zverejnenie všetkých podnetov prijatých počas trvania záverečnej konzultácie o informáciách uvedených v článku 26 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/460 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu, vrátane ich zhrnutia, v súlade s článkom 26 ods. 3 predmetného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/460.

Súvisiace dokumenty:
Všetky verejné konzultácie