SK / O nás / Médiá / Správy / Zmeny vo vrcholových orgánoch spoločnosti Eustream

30.06.2010

Zmeny vo vrcholových orgánoch spoločnosti Eustream

Predsedom predstavenstva spoločnosti eustream, a.s. (Eustream) sa 1. júla 2010 stane Antoine Jourdain, ktorý na tomto poste vystrieda Andreasa Raua. V dozornej rade spoločnosti nahradí súčasného podpredsedu Georga Friedricha Rosenstocka nový člen Thierry Kalfon.

„Po roku opäť preberám post predsedu predstavenstva Eustream. Napriek hospodárskej a finančnej kríze sa naša spoločnosť aj v tomto náročnom období prezentuje stabilnými hospodárskymi výsledkami. Podarilo sa nám to vďaka včasným optimalizačným opatreniam, “ zdôraznil Antoine Jourdain, novozvolený predseda predstavenstva.

Strategickou prioritou spoločnosti Eustream sú projekty, ktorými môže prispieť k zvýšeniu bezpečnosti prepravy a dodávok plynu pre stredoeurópsky región. Eustream podporuje nové možnosti pripojenia sa na vznikajúce prepravné cesty. Najväčší pokrok zaznamenal v uplynulom roku projekt plynovodného prepojenia medzi Slovenskom a Maďarskom. Eustream spolu s maďarskou spoločnosťou FGSZ Zrt. zabezpečili pre tento projekt finančnú podporu v rámci Plánu hospodárskej obnovy Európy. Projekt by v budúcnosti mohol byť prepojený s pripravovanými trasami ako Nabucco, South Stream alebo LNG terminál v Chorvátsku.

„Jednou z aktuálnych tém, ktorú prevezme nový predseda je implementácia tretieho energetického balíčka, ktorým chce Európska únia ďalej podporiť liberalizáciu energetického trhu. Tento krok prinesie podstatné zmeny v štruktúre a fungovaní našej spoločnosti.“ povedal Andreas Rau, súčasný predseda predstavenstva, ktorý bude ďalej pôsobiť v predstavenstve ako člen.

Personálne zmeny nastanú aj v dozornej rade Eustream. Svoju činnosť v nej ukončil jej člen a súčasne podpredseda Georg Friedrich Rosenstock. Nahradí ho nový člen dozornej rady Eustream, Thierry Kalfon.
Spoločnosť Eustream, rovnako ako jej jediný akcionár, uplatňuje na základe dohody medzi akcionármi SPP princíp pravidelného ročného striedania vo funkcii predsedu predstavenstva. Personálne zmeny boli schválené na riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 30. apríla 2010.

Predstavenstvo eustream, a.s. od 1. júla 2010 
Antoine Jourdain         predseda predstavenstva
Miroslav Gažo             podpredseda predstavenstva
Andreas Rau               člen predstavenstva

Dozorná rada eustream, a.s. od 1. júla 2010 
Jaroslav Krč - Šebera   predseda dozornej rady   
Thierry Kalfon             člen dozornej rady   
Andrej Lendvay           člen dozornej rady           
Rudolf Rigáň               člen dozornej rady
Martin Ryba                člen dozornej rady
Ivan Švec                    člen dozornej rady

Všetky správy