SK / O nás / Médiá / Správy / Záväzná fáza Open Season pre plynovodné prepojenie Slovenska a Ukrajiny

19.06.2012

Záväzná fáza Open Season pre plynovodné prepojenie Slovenska a Ukrajiny

Eustream zvažuje vybudovanie nového obojsmerného prepojenia medzi tranzitnými plynovodmi Slovenska a Ukrajiny. Slovenský prepravca zemného plynu otvára tzv. Open Season – proces, v ktorom sa zisťuje záväzný záujem trhu o prepravu plynu cez zamýšľané prepojenie Slovensko – Ukrajina (SK-UA).

Prepojenie Slovenska a Ukrajiny by malo byť vybudované v blízkosti existujúceho prepojovacieho bodu Veľké Kapušany v dĺžke asi 7 km. V prípade implementácie ponúkne toto prepojenie nové príležitosti na prepravu plynu a posilní cezhraničnú likviditu.

Začiatok procesu Open Season pre plynovodné prepojenie SK-UA s cieľom alokovať a predávať prepravné kapacity bude oficiálne vyhlásený 20. júna 2012. Registrovaní účastníci procesu môžu predložiť svoje požiadavky do 19. septembra 2012. Jedným z najdôležitejších kritérií pri vyhodnocovaní Open Season budú rezervované prepravné kapacity, ktoré by mali garantovať ekonomickú životaschopnosť projektu. Ak bude proces Open Season vyhodnotený ako úspešný (začiatkom novembra), bude nasledovať uzatváranie finálnych zmlúv o preprave medzi Eustreamom a zákazníkmi/shippermi.

Detaily o pravidlách Open Season pre prepojenie plynovodov SK-UA sú k dispozícii na webovej stránke www.eustream.sk/sk_prepravna-siet/sk_prepojenie-sk-ua. Preprava v ukrajinskej časti prepoja SK-UA sa riadi štandardným postupom objednávania kapacity u ukrajinského prevádzkovateľa prepravného systému Ukrtransgaz (www.utg.ua).

Všetky správy