SK / O nás / Médiá / Správy / Spoločnosť Eustream sa stala členom platformy GATRAC

05.10.2012

Spoločnosť Eustream sa stala členom platformy GATRAC

Slovenský prepravca zemného plynu, spoločnosť Eustream sa podpisom zmluvy s českým partnerom NET4GAS pripojil k platforme GATRAC (Gas Transport Cooperation). GATRAC ponúka jediný produkt v Európe, ktorý na základe jednej zmluvy umožňuje prepravu medzi hubmi. GATRAC je cezhraničné partnerstvo európskych prevádzkovateľov prepravných plynárenských sústav ONTRAS - VNG Gastransport GmbH/Nemecko, GRTgaz Deutschland GmbH, NET4GAS, s.r.o./Česká republika, a teraz aj eustream, a.s./Slovenská republika.

GATRAC zjednodušuje združenú cezhraničnú prepravu plynu (Cross-Border Bundled Transmission) medzi hubmi Slovensko, Central European Gas Hub (CEGH) Baumgarten, Česká republika a Nemecko. GATRAC tiež zákazníkom zjednodušuje nákupný a nominačný proces. Zákazník môže kupovať a nominovať prepravu plynu u jedného prevádzkovateľa prepravnej sieti podľa svojho výberu (koncept jedného „cestovného lístka“). Nákup kapacít sa uskutočňuje online systémom click-and-book (klikni a kúp).

Výhodou pre zákazníka je to, že uzatvára len jeden kontrakt, na základe jednej tarify, v jednotnej mene a navyše sa vyhne zbytočnej administratíve. Aj koordináciu celej transakcie, vrátane nominácií a fakturácie preberá na seba príslušný prevádzkovateľ prepravnej siete.

Zákazníci môžu od 1.októbra využívať tieto služby aj prostredníctvom Eustreamu – smerom na Slovensko a do CEGH v Baumgartene.

GATRAC ponúka rôzne produkty uzatvárané „deň vopred“ (day-ahead) určené na cezhraničnú prepravu plynu medzi Nemeckom a Baumgartenom cez Českú republiku a Slovensko.

„Pripojenie sa Eustreamu ku GATRAC-u a služby ponúkané smerom na Slovensko a CEGH v Baumgartene sú dôkazom, že prevádzkovatelia prepravných sústav plnia svoj záväzok podporovať integráciu trhov v západnej a strednej Európe,“ povedal Thomas Kleefuß, výkonný riaditeľ NET4GAS.

Jean-Luc Rupp, predseda predstavenstva spoločnosti Eustream:
„Eustream sa pripojil k platforme GATRAC, pretože podporujeme aktívne online obchodovanie s cezhraničnou prepravou plynu. Neustále sa snažíme poskytovať zákazníkom čo najširšiu škálu produktov a služieb.“

Pre ostatné združené day-ahead produkty je obchodovanie možné v pracovných dňoch od 9:00 do 15:30. Obchodné miesto www.gatrac-eustream.com sa stáva novou platformou, kde môžu registrovaní užívatelia GATRAC nakupovať cezhraničné kapacity popri už existujúcich obchodných miestach www.gatrac-ontras.com, www.gatrac-net4gas.comwww.gatrac-GRTgaz-deutschland.com.

ČLENOVIA platformy GATRAC
GRTgaz Deutschland prevádzkuje časť tranzitného systému MEGAL (patrí spoločnosti GDF SUEZ S.A.), ktorý je jedným z najväčších plynovodov západnej Európy importujúcich ruský zemný plyn. Ako nezávislý prevádzkovateľ siete, GRTgaz výrazne podporuje dereguláciu trhov s energiou. GRTgaz poskytuje zákazníkom nediskriminačný, efektívny a spravodlivý prístup k svojej sieti pre prepravu zemného plynu.
NET4GAS je spoľahlivým, silným a bezpečným prevádzkovateľom siete tranzitných plynovodov, ktorý zaručuje domácim i zahraničným partnerom dostupnosť potrebnej prepravnej kapacity. Všetci distribútori plynu majú zaručený nediskriminačný prístup  k prepravnému systému. NET4GAS s.r.o. prepravuje zemný plyn cez Českú republiku s využitím 3642 kilometrov dlhej potrubnej siete.
ONTRAS – VNG Transport GmbHje národným prevádzkovateľom prepravnej siete zemného plynu v rámci európskej siete so sídlom v Lipsku. ONTRAS prevádzkuje druhú najväčšiu plynárenskú sieť Nemecka, pozostávajúcu z viac ako 7000 km potrubí a 500 prepojovacích bodov, a obchoduje s touto kapacitou. ONTRANS je jedným z operátorov pokrývajúcich najväčšie geografické oblasti na trhu GASPOOL; a spolu s viac ako 130 prevádzkovateľmi sietí organizuje prepravu plynu na svojom území.
eustream, a.s., (www.eustream.sk) je prevádzkovateľ prepravnej siete v Slovenskej republike a prepravca zemného plynu s kapacitou viac ako 90 miliárd m3/rok s celkovou dĺžkou prepravného systému 2 270 km. Eustream garantuje prístup do slovenskej prepravnej siete transparentným a nediskriminujúcim spôsobom a zabezpečuje komplexné služby v oblasti prepravy zemného plynu. K jeho obchodným partnerom patria medzinárodné energetické spoločnosti.Všetky správy