SPP EUSTREAM image
AKTUALITY
Spoločnosť Eustream v spolupráci so spoločnosťou Magyar Gáz Tranzit ZRt. (MGT) vyhlasuje procedúru Open Season na kapacitu Slovensko-Maďarského prepojenia za účelom jej transparentného a nediskriminačného predaja. Eustream a MGT ponúkajú pevnú kapacitu v objeme 114000 MWh/d v smere SK-HU a prerušiteľnú kapacitu v objeme 45600 MWh/d v smere HU-SK. viac
V dňoch 9 až 10.4.2015 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Eustreamu a poľskej spoločnosti Gaz System venované problematike plánovaného prepojenia medzi Slovenskou republikou a Poľskom. viac
Spoločnosť Eustream si dovoľuje informovať o predĺžení testovacej fázy slovensko-maďarského plynovodu do 31. mája 2015. viac
 

Eustream - diaľnica pre zemný plyn do Európy

Naším základným poslaním je preprava zemného plynu na Slovensko a cez územie Slovenskej republiky na európske trhy.

Aby sme toto poslanie mohli zodpovedne naplniť, prevádzkujeme v Slovenskej republike vysokotlakovú prepravnú sieť. Náš prepravný systém predstavuje dôležité energetické prepojenie medzi Spoločenstvom nezávislých štátov a Európskou úniou.

Inými slovami, sme hlavnou vstupnou bránou a najväčšou diaľnicou pre ruský plyn v EU. Obchodný názov našej spoločnosti “Eustream” odráža toto špecifické postavenie.