SPP EUSTREAM image
AKTUALITY
Podľa stavu na dnešné ráno, spoločnosť Eustream nezaznamenala na kompresorovej stanici Veľké Kapušany, na hranici s Ukrajinou, zníženie tlaku alebo objemov plynu smerujúceho z východu do Európskej únie. viac
Spoločnosť Eustream oznamuje, že dňa 16.8.2014 postupne začne testovacia fáza plynovodu Vojany - Užhorod. Testovacia prevádzka sa bude skladať z nábehovej, overovacej a spoľahlivostnej fázy. Počas testovacej prevádzky bude ponúkaná prerušiteľná kapacita. Po ukončení testovacej prevádzky začiatkom septembra 2014 môže začať štandardná komerčná prevádzka. viac
Spoločnosť Eustream vyzýva novinárov, ktorí sa chcú osobne zúčastniť na oficiálnom spustení komerčnej prepravy plynu na Ukrajinu, aby sa včas akreditovali. viac
 

Eustream - diaľnica pre zemný plyn do Európy

Naším základným poslaním je preprava zemného plynu na Slovensko a cez územie Slovenskej republiky na európske trhy.

Aby sme toto poslanie mohli zodpovedne naplniť, prevádzkujeme v Slovenskej republike vysokotlakovú prepravnú sieť. Náš prepravný systém predstavuje dôležité energetické prepojenie medzi Spoločenstvom nezávislých štátov a Európskou úniou.

Inými slovami, sme hlavnou vstupnou bránou a najväčšou diaľnicou pre ruský plyn v EU. Obchodný názov našej spoločnosti “Eustream” odráža toto špecifické postavenie.