SPP EUSTREAM image
AKTUALITY
Podľa stavu na dnešné ráno, spoločnosť Eustream nezaznamenala na kompresorovej stanici Veľké Kapušany, na hranici s Ukrajinou, zníženie tlaku alebo potvrdených objemov plynu smerujúceho z východu do Európskej únie. viac
Spoločnosť eustream zverejňuje účastníkom trhu na konzultáciu Správu o uplatnení predbežných opatrení v súlade s článkom 46 Nariadenia Komisie č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach („Nariadenie“). Správa obsahuje náležitosti podľa článku 46 bod 1 Nariadenia. Účastníci trhu môžu zaslať svoje pripomienky do konca mesiaca október 2014 na adresu transmission@eustream.sk. viac
Eustream zaznamenal úpravu nominácií. Znížené objemy sú však vopred avizované a potvrdzované príslušnými nomináciami. Preto Eustream môže konštatovať, že preprava plynu zodpovedá potvrdeným objemom. Naša spoločnosť prepravuje zákazníkom taký objem plynu, aký je pristavený na hraniciach. Prepravca nemá dôvod skúmať príčiny kolísania objemov plynu nominovaných jeho zákazníkmi. Objem prepravy závisí od dodávateľsko-odberateľských vzťahov zákazníkov (shipperov). viac
 

Eustream - diaľnica pre zemný plyn do Európy

Naším základným poslaním je preprava zemného plynu na Slovensko a cez územie Slovenskej republiky na európske trhy.

Aby sme toto poslanie mohli zodpovedne naplniť, prevádzkujeme v Slovenskej republike vysokotlakovú prepravnú sieť. Náš prepravný systém predstavuje dôležité energetické prepojenie medzi Spoločenstvom nezávislých štátov a Európskou úniou.

Inými slovami, sme hlavnou vstupnou bránou a najväčšou diaľnicou pre ruský plyn v EU. Obchodný názov našej spoločnosti “Eustream” odráža toto špecifické postavenie.