SPP EUSTREAM image
AKTUALITY
Spoločnosť Eustream oznamuje, že vzhľadom na pretrvávajúce technické prekážky s implementáciou aukčného alokačného mechanizmu na webovej rezervačnej platforme spôsobujúce nemožnosť prideľovania prepravnej kapacity pre Domáci bod v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi prostredníctvom rezervačnej platformy, dočasne obnovuje alokačný princíp „first come first served“ a účastníci trhu si tak môžu rezervovať prepravnú kapacitu formou predloženia písomnej Žiadosti v zmysle článku 3.5.1.2. Prevádzkového poriadku alebo prostredníctvom zákazníckej zóny na webových stránkach spoločnosti. viac
Za účelom uspokojenia požiadaviek trhu Eustream oznamuje zvýšenie prerušiteľnej kapacity na výstupnom prepojovacom bode Budince. Eustream poskytne dodatočnú kapacitu v objeme 12 000 MWh / deň na obdobie štvrtého kvartálu 2016 (1.10.-31.12.2016). viac
Spoločnosť Eustream a poľský prevádzkovateľ prepravnej siete zemného plynu Gaz-System vyhlasujú záväznú procedúru Open Season pre plánované prepojenie plynárenských sietí Poľska a Slovenska. viac
 

Eustream - plynárenská križovatka strednej Európy

Naším základným poslaním je preprava zemného plynu na Slovensko a cez územie Slovenskej republiky na európske trhy.

Aby sme toto poslanie mohli zodpovedne plniť, prevádzkujeme v Slovenskej republike vysokotlakovú prepravnú sieť. Náš prepravný systém predstavuje dôležité energetické prepojenie medzi Spoločenstvom nezávislých štátov a Európskou úniou.

Iným slovami, sme hlavnou vstupnou bránou a najväčšou diaľnicou pre ruský plyn v EÚ. Obchodný názov našej spoločnosti "Eustream" odráža toto špecifické postavenie.