SPP EUSTREAM image
AKTUALITY
Podľa stavu na dnešné ráno, spoločnosť Eustream nezaznamenala na kompresorovej stanici Veľké Kapušany, na hranici s Ukrajinou, zníženie tlaku alebo potvrdených objemov plynu smerujúceho z východu do Európskej únie. viac
Eustream zaznamenal úpravu nominácií. Znížené objemy sú však vopred avizované a potvrdzované príslušnými nomináciami. Preto Eustream môže konštatovať, že preprava plynu zodpovedá potvrdeným objemom. Naša spoločnosť prepravuje zákazníkom taký objem plynu, aký je pristavený na hraniciach. Prepravca nemá dôvod skúmať príčiny kolísania objemov plynu nominovaných jeho zákazníkmi. Objem prepravy závisí od dodávateľsko-odberateľských vzťahov zákazníkov (shipperov). viac
Vysoký predstaviteľ Európskej únie Klaus-Dieter Borchardt spolu so slovenským premiérom Robertom Ficom a ukrajinským premiérom Arseniyom Jacenyukom slávnostne uviedli do komerčnej prevádzky plynovod Vojany-Užhorod. Symbolickým otočením ventilu prvýkrát v histórii odštartoval reverzný tok plynu zo Slovenska na Ukrajinu. viac
 

Eustream - diaľnica pre zemný plyn do Európy

Naším základným poslaním je preprava zemného plynu na Slovensko a cez územie Slovenskej republiky na európske trhy.

Aby sme toto poslanie mohli zodpovedne naplniť, prevádzkujeme v Slovenskej republike vysokotlakovú prepravnú sieť. Náš prepravný systém predstavuje dôležité energetické prepojenie medzi Spoločenstvom nezávislých štátov a Európskou úniou.

Inými slovami, sme hlavnou vstupnou bránou a najväčšou diaľnicou pre ruský plyn v EU. Obchodný názov našej spoločnosti “Eustream” odráža toto špecifické postavenie.