SPP EUSTREAM image
AKTUALITY
Spoločnosť Eustream si dovoľuje informovať, že po dohode so spoločnosťou Magyar Gáz Tranzit ZRt. obaja partneri ponúknu pre účely testovania prepravné kapacity na slovensko – maďarskom prepojovacom bode Veľké Zlievce (SK) - Balassagyarmat (HU) v období od 1. decembra do 31. decembra 2014. viac
Podľa stavu na dnešné ráno, spoločnosť Eustream nezaznamenala na kompresorovej stanici Veľké Kapušany, na hranici s Ukrajinou, zníženie tlaku alebo potvrdených objemov plynu smerujúceho z východu do Európskej únie. viac
Spoločnosť eustream zverejňuje účastníkom trhu na konzultáciu Správu o uplatnení predbežných opatrení v súlade s článkom 46 Nariadenia Komisie č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach („Nariadenie“). Správa obsahuje náležitosti podľa článku 46 bod 1 Nariadenia. Účastníci trhu môžu zaslať svoje pripomienky do konca mesiaca október 2014 na adresu transmission@eustream.sk. viac
 

Eustream - diaľnica pre zemný plyn do Európy

Naším základným poslaním je preprava zemného plynu na Slovensko a cez územie Slovenskej republiky na európske trhy.

Aby sme toto poslanie mohli zodpovedne naplniť, prevádzkujeme v Slovenskej republike vysokotlakovú prepravnú sieť. Náš prepravný systém predstavuje dôležité energetické prepojenie medzi Spoločenstvom nezávislých štátov a Európskou úniou.

Inými slovami, sme hlavnou vstupnou bránou a najväčšou diaľnicou pre ruský plyn v EU. Obchodný názov našej spoločnosti “Eustream” odráža toto špecifické postavenie.