SK / O nás / Médiá / Správy / Slovensko – maďarské prepojenie: Nová etapa záväznej fázy Open Season s novými podmienkami

15.10.2010

Slovensko – maďarské prepojenie: Nová etapa záväznej fázy Open Season s novými podmienkami

Bratislava – Spoločnosti Eustream a FGSZ s potešením vyhlasujú opätovné spustenie záväznej fázy procesu Open Season pre plánované prepojenie slovenského a maďarského plynovodu.

Druhá etapa záväznej fázy Open Season je pokračovaním procesu, ktorý sa začal v prvej polovici roka 2010 a kedy záujem trhu nesplnil maďarské regulačné kritériá a FGSZ vyhlásila prvú záväznú fázu za neúspešnú a záujem trhu vyhodnotila ako nepostačujúci pre stavbu maďarskej časti plynovodného prepojenia.

Po intenzívnej komunikácii so všetkými zainteresovanými stranami a vzájomných konzultáciách boli podmienky projektu zmenené v niekoľkých aspektoch tak, aby sa priblížili očakávaniam trhu a umožnili úspešnú implementáciu projektu. Záujemcovia o kapacity v novom plynovode tak môžu využiť nové podmienky pre finančné garancie a väčšiu flexibilitu pri definovaní záväzného obdobia pre svoje objednávky. Spustenie plynovodného prepojenia do prevádzky sa očakáva začiatkom roka 2014. 

Druhé kolo záväznej fázy Open Season je otvorené pre záujemcov zaregistrovaných v nezáväznej fáze a v prvej etape záväznej fázy, ako aj pre všetky spoločnosti, ktoré majú záujem o prepravu cez nové slovensko-maďarské plynovodné prepojenie. Účastníci môžu predkladať svoje záväzné požiadavky od 15. októbra do 8. decembra. Eustream a FGSZ vyhodnotia záujem trhu a výsledky druhého kola záväznej fázy Open Season zverejnia koncom decembra 2010.

Viac informácií je na stránkach o projekte na portáloch spoločností eustreamwww.fgsz.hu.

Všetky správy