SK / O nás / Médiá / Správy / Slávnostné začatie výstavby Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko

18.09.2018

Slávnostné začatie výstavby Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko

18. septembra 2018 uskutočnil v priestoroch kompresorovej stanice vo Veľkých Kapušanoch slávnostný začiatok výstavby.

V nadväznosti na získanie platného stavebného povolenia pre slovenskú časť Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko, sa 18. septembra 2018 uskutočnil v priestoroch kompresorovej stanice vo Veľkých Kapušanoch slávnostný začiatok výstavby symbolickým podpisom predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, ministra hospodárstva Petra Žigu, splnomocnenca vlády Poľskej republiky pre strategickú energetickú infraštruktúru Piotra Naimskeho, predsedu predstavenstva spoločnosti GAZ-SYSTEM Tomasza Stępieńa, generálneho riaditeľa Eustreamu Rastislava Ňukoviča a ďalší predstaviteľov štátu, územnej samosprávy, miestnej štátnej správy, ako aj Výkonnej agentúry EÚ pre inovácie a siete (INEA).

„Začatie výstavby plynovodu na Slovensku je ďalším významným krokom potrebným na dosahovanie cieľov politiky EÚ v oblasti energetiky. Náš projekt umožní diverzifikáciu zdrojov zemného plynu v strednej a východnej Európe a prispeje k zvýšenie energetickej bezpečnosti a integrácii trhov so zemným plynom. Som rád, že tu dnes som s našimi partnermi zo spoločnosti Eustream a teším sa do budúcna na ďalšiu plodnú spoluprácu“, povedal predseda predstavenstva spoločnosti GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień.

„Tento projekt je príkladom vynikajúcej spolupráce medzi našimi krajinami a medzi našimi spoločnosťami. Nové pripojenie vytvorí nové možnosti obchodovania so zemným plynom v prospech zákazníkov zo strednej a východnej Európy. Chcel by som poďakovať všetkým našim partnerom, ktorí prispeli k tomu, že sa tento európsky projekt spoločného záujmu stáva skutočnosťou“, povedal generálny riaditeľ Eustreamu Rastislav Ňukovič.Všetky správy