SK / O nás / Médiá / Správy / Plynárenskí prepravcovia zo strednej Európy spolupracujú na rozvoji vodíkovej siete

07.04.2022

Plynárenskí prepravcovia zo strednej Európy spolupracujú na rozvoji vodíkovej siete

Štyri plynárenské prepravné spoločnosti zo strednej Európy (rumunský Transgaz, poľský GAZ-SYSTEM, maďarský FGSZ a slovenská spoločnosť EUSTREAM) sa dohodli na strategickom partnerstve v oblasti dekarbonizácie, prepravy zelených plynov a prieskumu možností prepravovať CO2 v zhode s cieľmi EÚ pri prechode na zelenú energiu a redukciu emisií. Memorandum o porozumení podpísali dnes v Budapešti.

Štvorstranné partnerstvo iniciované spoločnosťou Transgaz sa bude zameriavať na spoluprácu vo viacerých oblastiach: zdieľanie najlepších postupov v oblasti prepravy vodíka a CO2, dekarbonizácia prevádzky tranzitných sietí a samotná produkcia vodíka. V ďalších krokoch pôjde o identifikovanie trhov pre vodík a jeho využitie v rôznych priemyselných odvetviach, a nakoniec aj o návrh potrebného regulačného rámca.

Iniciatíva štyroch plynárenských spoločností je otvorená aj pre ďalších regionálnych plynárenských prepravcov. Prijaté memorandum o porozumení významne podporuje všetky iniciatívy zamerané na rozvoj vodíkového reťazca v strednej a východnej Európe a upriamuje pozornosť na regionálne charakteristiky pre jednotný vývoj vodíkovej siete v EÚ.

Všetky správy