SK / O nás / Médiá / Správy / Plyn cez Slovensko budú „poháňať“ najmodernejšie stroje

04.10.2010

Plyn cez Slovensko budú „poháňať“ najmodernejšie stroje

Medzinárodná prepravná sieť zemného plynu na Slovensku zvýši svoju bezpečnosť a spoľahlivosť aj vďaka novým výkonným turbokompresorom. Uvedenie turbosústrojov do prevádzky plánuje Eustream v roku 2013. 

Inštalácia dvoch nových turbokompresorov s celkovým výkonom 66 megawattov pre kompresorovú stanicu vo Veľkých Zlievcach patrí medzi dôležité investície do medzinárodnej prepravnej siete, ktorú prevádzkuje spoločnosť Eustream.

„Výmena starých turbín za nové turbokompresory je v súlade s dlhodobými prioritami spoločnosti Eustream, neustále zvyšovať spoľahlivosť a bezpečnosť prepravy zemného plynu na európsky trh. Nové technológie navyše minimalizujú dopad našej činnosti na životné prostredie a sú plne v súlade s prísnymi emisnými limitmi.“, zdôraznil Antoine Jourdain, predseda predstavenstva spoločnosti Eustream.

Investičné náklady na celý projekt predstavujú približne 70 miliónov eur. Spustenie prevádzky nových zariadení plánuje Eustream v druhej polovici roka 2013. Dva turbokompresory dodá Rolls-Royce, víťaz medzinárodného tendra. Zmluva bola podpísaná 27. septembra 2010 v Bratislave.

V nasledujúcich piatich rokoch plánuje Eustream investovať do modernizácie a rozvoja prepravnej siete niekoľko stoviek miliónov eur. Hlavným cieľom je nahrádzanie starých technológií, dodržiavanie prísnych limitov emisií, bezpečnosť a spoľahlivosť systému. Spoločnosť vynakladá maximálne úsilie na realizáciu prepravy v harmónii so životným prostredím a minimálnymi environmentálnymi dopadmi. Okrem toho sa Eustream angažuje v projektoch zameraných na plynárenskú infraštruktúru a zvýšenie bezpečnosti dodávok zemného plynu. Ide napríklad o realizáciu nových cezhraničných prepojení a zabezpečenie reverzného toku plynu zo západu.
Všetky správy