SK / O nás / Médiá / Správy / Personálne zmeny vo vrcholových orgánoch spoločnosti Eustream

16.09.2011

Personálne zmeny vo vrcholových orgánoch spoločnosti Eustream

Predstavenstvo spoločnosti eustream, a.s. (Eustream) má nového člena. Na základe návrhu Fondu národného majetku sa ním stal Branislav Bajza. Vo funkcii podpredsedu predstavenstva vystriedal Miroslava Gaža.

Valné zhromaždenie rozhodlo aj o zmene v dozornej rade. Po uplynutí funkčného obdobia odchádzajú Jaroslav Krč-Šebera, Martin Ryba a Ivan Švec. Novými členmi dozornej rady sú Anton Kupšo a Andrej Senaj.

Predstavenstvo eustream, a.s. od 8. septembra 2011 
Andreas Rau
predseda predstavenstva
Branislav Bajza podpredseda predstavenstva
Antoine Jourdain člen predstavenstva

Dozorná rada eustream, a.s. od 8. septembra 2011 
Georg Friedrich Rosenstock
podpredseda dozornej rady
Andrej Lendvay člen dozornej rady
Rudolf Rigáň člen dozornej rady
Anton Kupšo člen dozornej rady
Andrej Senaj člen dozornej rady

_________________________________________
Branislav Bajza
Narodil sa 25. augusta 1972 v Bratislave. Vysokoškolské štúdium ukončil na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V roku 1997 nastúpil do spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. na pozíciu špecialistu. Počas svojho pôsobenia v SPP sa venoval tvorbe stratégie spoločnosti, rozvojovým projektom v plynárenstve a v príbuzných energetických odvetviach a spolupracoval na výstavbe tranzitného plynovodu. Tiež koordinoval prvú fázu projektu reštrukturalizácie SPP. Od 8. septembra 2011 je podpredsedom predstavenstva spoločnosti eustream, a.s..
Všetky správy