SK / O nás / Médiá / Správy / On-line prieskum GTE+ zameraný na koordináciu kapacitných produktov

30.10.2009

On-line prieskum GTE+ zameraný na koordináciu kapacitných produktov

V rámci štruktúry Madridského fóra sa GTE+ zhostila vedenia prípravy Európskeho pilotného programu pre metódy alokácie kapacity (CAM - Capacity Allocation Methods). Paralelne, v septembri 2009, Európska Komisia požiadala ERGEG (skupinu európskych regulátorov pre elektrinu a plyn) o vypracovanie súboru smerníc pre CAM do šiestich mesiacov.

 

Cieľom GTE+ je získanie podrobnejších informácií o očakávaniach trhu s plynom a za týmto účelom bol vytvorený  On-line dotazník so zameraním na dve oblasti:

  • štandardizácia kapacitných produktov ponúkaných prevádzkovateľmi prepravných sústav (TSO – transmission system operator)
  • harmonizácia pravidiel alokácie kapacít medzi rozličnými TSO.

 

Eustream, a.s., ako člen združenia prevádzkovateľov prepravných sústav v Európe (GTE), Vás vyzýva zúčastniť sa tohto konzultačného procesu. Široká participácia zúčastnených garantuje kvalitu a významnosť snahy GTE+.

 

Dotazník prieskumu je prístupný na webstránke GTE do 20. novembra 2009.

Všetky správy