SK / O nás / Médiá / Správy / Nový predseda predstavenstva v spoločnosti Eustream

29.06.2012

Nový predseda predstavenstva v spoločnosti Eustream

 Jean-Luc Rupp sa 1. júla 2012 stane predsedom predstavenstva spoločnosti Eustream. V súlade s princípom pravidelnej rotácie na pozícii predsedu vystrieda na jeden rok na najvyššom poste v spoločnosti Gunnara Löwensena. V dozornej rade nahradí Thierry Kalfon súčasného podpredsedu Christiana Janzena.

Personálne zmeny boli schválené valným zhromaždením 1. júna 2012.

“V plynárenstve pracujem viac ako tridsať rokov – v oblasti skladovania plynu, LNG, distribúcie a tiež v prepravnom biznise. Eustream čelí v súčasnosti veľkým výzvam a ja si vážim túto príležitosť, že môžem prispieť svojimi skúsenosťami a znalosťami k finalizácii strategických projektov a modernizácie.”, povedal novozvolený predseda predstavenstva spoločnosti Eustream, Jean-Luc Rupp.

Eustream podporuje pripájanie prepravnej siete k novým trasám. Najväčší progres zaznamenala spoločnosť v posledných mesiacoch, keď Eustream a jeho maďarský partner Magyar Gáz Tranzit podpísali dohodu o spoločnom postupe (Joint Development Agreement). Obe strany sa zaviazali, že projekt slovensko-maďarského pripojenia dovedú do úspešného konca a dohodli sa, že nové prepojenie by malo začať prevádzku 1. januára 2015.

“Popri slovensko-maďarskom prepojení pracujeme priebežne aj na iných projektoch. Ak hovoríme napríklad o poľsko-slovenskom prepojení, tak verím, že prebiehajúca štúdia uskutočniteľnosti potvrdí strategický význam Slovenska ako súčasti severojužného plynovodného koridoru. Budeme pokračovať aj v reinžinieringu existujúceho prepravného systému a v implementácii opatrení tretieho energetického balíčka.”, povedal súčasný predseda predstavenstva Gunnar Löwensen.

Obaja členovia predstavenstva zhodnotili, že napriek ekonomickej a finančnej kríze sa Eustreamu stále darí dosahovať stabilné hospodárske výsledky.

Predstavenstvo spoločnosti Eustream k 1. júlu 2012
Jean-Luc Rupp - predseda
Branislav Bajza - podpredseda
Gunnar Löwensen - člen

Dozorná rada spoločnosti Eustream k 1. júlu 2012
Andrej Senaj - predseda
Thierry Kalfon - podpredseda
Anton Kupšo - člen
Andrej Lendvay - člen
Viktor Mihalik - člen

Jean-Luc Rupp sa narodil 14. januára 1957 v meste Thionville vo Francúzsku. Po ukončení inžinierskeho štúdia v odbore elektrotechnika a strojárstvo na Vysokej škole v Nancy nastúpil do Gaz de France (v súčasnosti GDF Suez). Do roku 1995 zastával rôzne pozície v rámci inžinieringu a prevádzky prepravy plynu, skladovania, LNG a distribúcie. Následne sa stal projektovým riaditeľom medzinárodnej divízie Gaz de France. Do Eustreamu prichádza zo spoločnosti NAFTA, a. s., kde od roku 2009 striedavo pôsobil ako predseda a podpredseda predstavenstva.
Všetky správy