SK / O nás / Médiá / Správy / Informačný deň pre záujemcov o prepravné kapacity

15.11.2010

Informačný deň pre záujemcov o prepravné kapacity

Eustream a FGSZ dnes v Bratislave privítali záujemcov o využívanie plánovaného slovensko-maďarského plynovodného prepojenia.

Informačný deň je ďalším krokom záväznej fázy Open Season, v rámci ktorej záujemcovia o prepravné kapacity v plánovanom prepojení predkladajú svoje záväzné ponuky. Deväť spoločností z niekoľkých európskych krajín využilo možnosť stretnúť sa v Bratislave a prediskutovať aktuálne témy s obomi partnermi projektu, prevádzkovateľmi prepravných sietí na Slovensku a v Maďarsku.

Zástupcovia slovenského Eustreamu a maďarskej spoločnosti FGSZ zodpovedali množstvo otázok týkajúcich sa aktualizovaných podmienok pre rezerváciu prepravných kapacít. Medzi najdiskutovanejšie témy patrili pozmenené kritériá pre predkladanie záväzných požiadaviek, štruktúru a dĺžku trvania záväzných objednávok a nové pravidlá pre finančné garancie, ktoré boli v rámci druhej etapy záväznej fázy Open Season upravené.

„Veríme, že projekt bude úspešný. Eustream je pripravený prijať rozhodnutie o začatí budovania prepojenia veľmi rýchlo, hneď po vyhodnotení záväznej fázy Open Season.“, povedal Antoine Jourdain, predseda predstavenstva spoločnosti Eustream.

Ak bude záväzná fáza procesu Open Season vyhodnotená ako úspešná, nové plynovodné prepojenie by mohlo byť uvedené do prevádzky začiatkom roka 2014. Účastníci môžu predkladať svoje záväzné požiadavky do 8. decembra a výsledky druhého kola záväznej fázy Open Season budú zverejnené koncom decembra 2010.

Viac informácií na www.eustream.skwww.fgsz.hu.
Všetky správy