SK / O nás / Médiá / Správy / HUSK - oznámenie o možnosti rezervácie kapacít

30.04.2019

HUSK - oznámenie o možnosti rezervácie kapacít

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa čl. 28 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa ustanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013 vydal rozhodnutie č. 0002/2019/P-EU zo dňa 30.04.2019, ktorým schválil pre spoločnosť eustream, a.s. návrh projektu prírastkovej kapacity na základe podmienok zadefinovaných v dokumente „PRAVIDLÁ – ZÁVÄZNÝ POSTUP PRIDEĽOVANIA PRÍRASTKOVEJ KAPACITY PODĽA NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 459/2017“ pre prepravu plynu z Maďarska na Slovensko.

Vážený obchodný partner,

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa čl. 28 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa ustanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013 vydal rozhodnutie č. 0002/2019/P-EU zo dňa 30.04.2019, ktorým schválil pre spoločnosť eustream, a.s. návrh projektu prírastkovej kapacity na základe podmienok zadefinovaných v dokumente „PRAVIDLÁ – ZÁVÄZNÝ POSTUP PRIDEĽOVANIA PRÍRASTKOVEJ KAPACITY PODĽA NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 459/2017“ pre prepravu plynu z Maďarska na Slovensko. 

Na základe tejto skutočnosti, ako aj v súlade s článkom 28 (3) Nariadenia EÚ 2017/459, vyhlasuje spoločnosť eustream, a.s. možnosť rezervácie prepravnej kapacity na prepojovacom bode Balassagyarmat / Veľké Zlievce/ (Hranica HU / SK ) formou aukčného mechanizmu prideľovania kapacity na platforme RBP v súlade s podmienkami zadefinovanými v dokumente PRAVIDLÁ – ZÁVÄZNÝ POSTUP PRIDEĽOVANIA PRÍRASTKOVEJ KAPACITY PODĽA NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 459/2017.

Nižšie nájdete všetky potrebné dokumenty, týkajúce sa projektu HUSK:

PRAVIDLÁ – ZÁVÄZNÝ POSTUP PRIDEĽOVANIA PRÍRASTKOVEJ KAPACITY PODĽA NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 459/2017

Príloha 1.         Registračný formulár

Príloha 2.         Rámcová zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu prostredníctvom SK-HU postupu prideľovanie prírastkovej kapacity


Registrácia účastníkov, ktorí majú záujem zúčastniť sa projektu HUSK, bude prebiehať od 01.05.2019 do 10.06.2019 podľa podmienok uvedených v dokumente „PRAVIDLÁ – ZÁVÄZNÝ POSTUP PRIDEĽOVANIA PRÍRASTKOVEJ KAPACITY PODĽA NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 459/2017“.

Všetky správy