SK / O nás / Médiá / Správy / HU-SK konzultácia podmienok projektu prírastkovej kapacity

29.03.2019

HU-SK konzultácia podmienok projektu prírastkovej kapacity

Spoločnosti eustream a.s. a Magyar Gáz Tranzit ZRt. týmto zverejňujú podmienky projektu prírastkovej kapacity na prepojovacom bode Veľké Zlievce

Vážení obchodní partneri,

spoločnosti eustream a.s. a Magyar Gáz Tranzit ZRt. týmto zverejňujú podmienky projektu prírastkovej kapacity na prepojovacom bode Veľké Zlievce a pozývajú účastníkov trhu ku konzultácii podmienok tohto projektu. Bližšie informácie nájdete na nasledovnom linku.Všetky správy