SPP EUSTREAM image
 

Projekt HU-SK

 
 
Vážení obchodní partneri,

radi by sme Vás informovali, že prevádzkovatelia prepravných sietí zemného plynu Magyar Gáz Tranzit ZRt (MGT), eustream a.s. a Gas Connect Austria, zúčastnení v alternatívnom postupe mechanizmu prideľovania v projekte HU-SK-AT, prijali rozhodnutie, že pôvodne stanovené konečné termíny nebudú zmenené, a teda postup mechanizmu prideľovania bude ukončený dňa 3. mája 2019. Posledný termín predkladania ponúk je v súlade s ustanoveniami dokumentu RULEBOOK - BINDING ALTERNATIVE ALLOCATION PROCEDURE stanovený na 30. apríla 2019.

Vzhľadom na prejavený záujem trhu v rámci alternatívneho postupu mechanizmu prideľovania, a požiadavky účastníkov trhu s plynom, sa dnes zároveň spoločnosti Magyar Gáz Tranzit ZRt. a eustream a.s. rozhodli predložiť na verejnú konzultáciu projekt prírastkovej kapacity HU-SK. Technická dokumentácia projektu prírastkovej kapacity HU-SK je identická s alternatívnym postupom mechanizmu prideľovania HU-SK-AT a predkladá sa príslušným regulátorom.

Verejná konzultácia je otvorená do 29. apríla 2019, dokumenty sú k dispozícii nižšie.

eustream, a.s.

Dokumenty Projektu prírastkovej kapacity:

SK verzia - RULEBOOK - BINDING INCREMENTAL CAPACITY PROCEDURE ACCORDING TO THE COMMISSION REGULATION (EU) NO. 459/2017